Vem som helst kan delta i Iltarastit, oberoende om man hör till en förening eller inte. Iltarastit är inte en tävling, utan ett motionsevenemang med tidtagningstjänst där alla orienterar på eget ansvar.

Banalternativen på Iltarastit är 9, 7, 6, 5, 4, 3 och 1,5 kilometer. De längre banorna är ofta orienteringstekniskt mera krävande. Välj banan enligt din kondition och dina kunskaper.

Kontrollerna är numrerade på kartan. Samma nummer finns vid kontrollerna i skogen och i kontrolldefinitionerna tryckta på kartan. Kontrolldefinitionerna visar i vilken ordning kontrollerna skall besökas. Symbolerna beskriver var kontrollen befinner sig i terrängen. Personalen på Iltarastit svarar gärna på frågor också om denhär saken.

Starttiden får du välja själv. I målet får du en liten papperslapp med resultatet och mellantiderna. Resultaten och mellantiderna finns också på resultattavlan och de publiceras på Internet www.helsinginsuunnistajat.fi före följande Iltarastit. I Iltarastitvagnen hittar du en pärm med resultat från tidigare Iltarastit.

Vid kontrollerna finns Emit kontrollenheter.

Man måste hålla sig till goda seder och bruk även vid motionsorienteringar. Man skall passera gårdsplaner på tillräckligt långt avstånd. Man får inte beträda odlad mark. På kartan utmärkta förbjudna områden måste iakttas. Det är ovillkorligen förbjudet att röra sig på motorvägar och tågbanor. Var försiktig vid vägövergångar. Motionsorienteraren ansvarar för all skada.  

OBS! Vid motionsorienteringar får man använda dubbskor. Spikskor är förbjudna. Du kan planera en bana som passar dig. Använd kontrollerna som är tryckta på kartan.

 

Om du inte har möjlighet att delta i Iltarastit på måndagen, kan du köpa en karta från Suunnistajan Kauppa (Musegatan 34, Helsingfors). Kontrollerna finns kvar i skogen i fem dagar.

 

Avgifter

Vuxna 8 €
Under 19 år 3 €
Emit lån 2 €/bricka
Du kan också betala med Smartum liikuntaseteli, TYKY-liikuntaseteli och VIRIKE-seteli

Vägavgift i Kattilajärvi 1 €/bil